Lösdriften för valacker

Byggdes 2008.
32 kvm

Lösdriften för ston.

Nu har vi byggt till den lilla lösdriften så att den blivit ca. 40 kvm.

Första delen byggdes 2009.
Tillbyggnad 2010
40 kvm.