Uteritt Åsmehagen 21/5 2017

Gemensam uteritt med hästar, hundar, fotfolk.

Foton tagna av Pethra Larensson/Ståhl